Általános Szerződési Feltételei

Bevezetés

A jelen weboldalon található Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a www.muveszkek.hu weboldalunk Ön általi használatát, amely a www.muveszkek.hu címen érhető el.

Kiskorúak vagy 18 éven aluli személyek nem használhatják ezt a webhelyet.

Szellemi tulajdonjogok

Az Ön tulajdonában lévő tartalom kivételével a jelen Feltételek értelmében a www.muveszkek.hu és/vagy licencadói a jelen Webhelyen található összes szellemi tulajdonjog és anyag tulajdonosa.

Ön csak a webhelyen található anyagok megtekintésére kap korlátozott engedélyt.

Korlátozások

Kifejezetten korlátozva van a következők mindegyikében:

  • a Webhely bármely anyagának közzététele bármely más médiában;
  • a Webhely bármely anyagának értékesítése, továbbengedélyezése és/vagy egyéb módon történő kereskedelmi forgalomba hozatala;
  • a webhely bármely anyagának nyilvános előadása és/vagy bemutatása;
  • a Webhely bármilyen módon történő használata, amely káros vagy káros lehet a webhelyre;
  • a Webhely bármilyen módon történő használata, amely befolyásolja a felhasználók hozzáférését ehhez a webhelyhez;
  • a Webhely használata a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel ellentétes, vagy bármilyen módon kárt okozhat a Webhelynek, vagy bármely személynek vagy üzleti szervezetnek;
  • bármilyen adatbányászat, adatgyűjtés, adatkinyerés vagy bármilyen más hasonló tevékenység a jelen Webhellyel kapcsolatban;
  • a Webhely használata bármilyen hirdetési vagy marketing tevékenységhez.

A Webhely bizonyos területeihez Ön nem férhet hozzá, és a www.muveszkek.hu továbbra is korlátozhatja az Ön hozzáférését a Webhely bármely területéhez, bármikor, teljes belátása szerint. Bármilyen felhasználói azonosító és jelszó, amellyel ehhez a Webhelyhez rendelkezik, bizalmas, és Önnek is meg kell őriznie a titoktartást.

Az Ön tartalma

A Webhely jelen Általános Szerződési Feltételeiben az „Ön tartalom” bármely hang-, videó-szöveg, kép vagy egyéb anyag, amelyet a Webhelyen való megjelenítésre választ. Az Ön Tartalmának megjelenítésével Ön nem kizárólagos, világszerte visszavonhatatlan, allicenc licencet ad a www.muveszkek.hu részére, hogy felhasználja, reprodukálja, adaptálja, közzéteszi, lefordítsa és terjeszti bármely médiában.

Tartalmának a sajátjának kell lennie, és nem sértheti harmadik fél jogait. A www.muveszkek.hu fenntartja a jogot, hogy az Ön Tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül eltávolítsa erről a Weboldalról.

Nincs garancia

Ez a Weboldal „ahogy van”, minden hibával együtt elérhető, és a www.muveszkek.hu semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Webhellyel vagy a Weboldalon található anyagokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően, ezen a Webhelyen semmi sem értelmezhető tanácsként.

A felelősség korlátozása

A www.muveszkek.hu, sem annak tisztségviselői, igazgatói és alkalmazottai semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a Weboldal Ön általi használatából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő dologért, függetlenül attól, hogy ez a felelősség szerződésben áll fenn. A www.muveszkek.hu, beleértve annak tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait, nem tehető felelőssé semmilyen közvetett, következményes vagy különleges felelősségért, amely a Weboldal használatából ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg.

Kártalanítás

Ön ezúton a lehető legteljesebb mértékben megtéríti a www.muveszkek.hu bármely és/vagy minden olyan felelősséget, költséget, követelést, kereseti okot, kárt és költséget, amely bármilyen módon felmerül, ha Ön megsérti a szerződés rendelkezéseit. ezeket a feltételeket.

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul az alkalmazandó törvények értelmében, az ilyen rendelkezéseket törölni kell, anélkül, hogy ez érintené a jelen Szerződés többi rendelkezését.

A feltételek változata

A www.muveszkek.hu a jelen Feltételeket bármikor, saját belátása szerint felülvizsgálhatja, és a Webhely használatával Öntől elvárható, hogy a Feltételeket rendszeresen felülvizsgálja.

Hozzárendelés

A www.muveszkek.hu a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit előzetes bejelentés nélkül engedményezheti, átruházhatja és alvállalkozásba adhatja. Ön azonban nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit.

Teljes szerződés

A jelen Feltételek alkotják a www.muveszkek.hu és Ön között a Weboldal Ön általi használatára vonatkozó teljes megállapodást, és felülírnak minden korábbi megállapodást és megállapodást.

Irányadó jog és joghatóság

A jelen Feltételekre hu állam törvényei vonatkoznak, és azok értelmezése azokkal összhangban történik, és Ön betartja a nema hu-n található állami és szövetségi bíróságok kizárólagos illetékessége az esetleges viták rendezésére.